ยินดีต้อนรับสู่ sangkha medicine 2014

13 August 2014

แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคล่าสุด ปี 2556 (ฉบับร่าง) พออ่านได้...รอสรุปเป็น CPG หน้าเดียว ตอนนี้เอาตัวเต็มไปอ่านก่อน Download at https://drive.google.com/file/d/0B5ib-uVglDhGcUtNNmxhMXJVWEk/edit?usp=sharing

EKG During Reperfusion

หลังจากไม่ไดัอัปเดท มานาน 2 ปี เพราะมันแต่ไปทำอย่างอื่น ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มอยู่ตัวแล้ว เลยจะทำความรู้เพิ้มเติมเผื่อจะมีใครได้ใช้ประโยชน์บ้าง
หาก รพ.ใดที่เพิ่งจะเริ่มใช้ Streptokinase ใน STEMI เรามีลักษณะ EKG ที่พบระหว่างให้ยาที่บ่งบอกถึงเส้นเลือดบริเวณอุดตันมีการไหลมากขึ้น เรียกว่าเส้นเปิด (Reperfusion Dysarrhythmia) ซึ่งพบได้ 78%

แนวทางการรักษาปอดติดเชื้อพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แต่การสั่งใช้ยายังเหมือนเดิม ไม่เข้าใจเหมือนกัน ตปท. ไม่พูดถึง Roxithromycin เลย แต่จาก pubmed ก็ยังพอใช้ได้ แต่ที่เขาแนะนำ ที่ใช้แทนได้คือ Doxycycline แนวทางนี้สำหรับ รพ. ที่มีงบน้อย บริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
*** ขอยึดตามแนว อเมริกา ไปก่อน ฝั่งอังกฤษ ออกจะย้อนยุค อาจไม่ถูกใจหลายๆคน***

02 March 2012

ระวัง บอระเพ็ดทำให้ตับอักเสบ : A second case Tinospora crispa Linn. Miers ex Hook.f. & Thoms. induced hepatitis45y F, Fatigue 1 wk and has abnormal LFT
ซักประวัติมีไข้ 3วัน ไม่มีตาเหลือง ตรวจ LFT พบว่า AST,ALT สูงมาก ต้อง R/O viral hepatitis ก่อนเสมอ
แต่คนนี้ มี AntiHBsAg +ve ซึ่งไม่ควรมีในช่วงป่วย แสดงว่าผู้ป่วยมีภูมิก่อนแล้ว และป่วยครั้งนี้น่าจะเป็นจากโรคอื่น เผอิญเคยมีผู้ป่วยที่รายงานไว้ 2 ปีก่อนว่ามีตับอักเสบจากกินสมุนไพร บอระเพ็ด เลยต้องซักเพิ่มเติมปรากฏว่าเป็นไปตามที่คิด ผู้ป่วยซื้อยาบอระเพ็ดแคปซูลมากิน ได้ประมาณ 1wk น่าจะเป็นจากบอระเพ็ด ที่ทำให้ตับอักเสบ
ในประเทศไทย สมุนไพร ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ตับอักเสบ มี LFT ได้พอๆ กับ viral hepatitis

01 March 2012

ผลการรับรองกระบวนการ​คุณภาพสถานพยาบาล 61 แห่ง (24 ก.พ. 2555)

24 ก.พ. 2555 Dr. Anuwat Supachutikul โพสต์ใน Facebook เรื่องประกาศรับรอง HA เพิ่มจากเดิมดังนี้

"ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบั​นรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีมติให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอข​องคณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการ​คุณภาพสถานพยาบาล ในการให้การรับรองสถานพยาบาลจำน​วน ๖๑ แห่ง ดังนี้"สถานพยาบาลที่รับรองระยะเวลา ๒ ปี ๓๐ แห่ง

สถานพยาบาลที่รับรองระยะเวลา ๓ ปี ๓๑ แห่ง

๑. โรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง

๒. โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

๓. โรงพยาบาลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร

๔. โรงพยาบาลนครปฐม

๕. โรงพยาบาลมหาสารคาม

๖. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

๗. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

๘. โรงพยาบาลสังขะ จ.สุรินทร์

๙. โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ.ยโสธร

๑๐. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

๑๑. โรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

๑๒. โรงพยาบาลห้วยราช จ.บุรีรัมย์

๑๓. โรงพยาบาลหนองแสง จ.อุดรธานี

๑๔. โรงพยาบาลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

๑๕. โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จ.สระบุรี

๑๖. โรงพยาบาลห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

๑๗. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

๑๘. โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

๑๙. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

๒๐. โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร

๒๑. โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

๒๒. โรงพยาบาลโนนสะอาด จ.อุดรธานี

๒๓. โรงพยาบาลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

๒๔. โรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง

๒๕. โรงพยาบาลปากพลี จ.นครนายก

๒๖. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๗. โรงพยาบาลพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

๒๘. โรงพยาบาลสายไหม

๒๙. โรงพยาบาลเอกชล ๒

๓๐. โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔ จ.นครสวรรค์

๑. โรงพยาบาลราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

๒. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

๓. โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา

๔. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

๕. โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

๖. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงส​ระ จ.สุราษฎร์ธานี

๗. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย

๘. โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี

๙. โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี

๑๐. โรงพยาบาลอุทัยธานี

๑๑. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๑๒. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราช​ินี

๑๓. โรงพยาบาลพระยืน จ.ขอนแก่น

๑๔. โรงพยาบาลแก้งคร้อ จ.นครราชสีมา

๑๕. โรงพยาบาลเชียงยืน จ.มหาสารคาม

๑๖. โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จ.พังงา

๑๗. โรงพยาบาลท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

๑๘. โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

๑๙. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ​ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา

๒๐. โรงพยาบาลตาคลี จ.นครสวรรค์

๒๑. โรงพยาบาลบางปะกอก ๓

๒๒. โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี

๒๓. โรงพยาบาลบรบือ จ.มหาสารคาม

๒๔. โรงพยาบาลบ้านธิ จ.ลำพูน

๒๕. สถาบันประสาทวิทยา

๒๖. โรงพยาบาลปาย จ.แม่ฮ่องสอน

๒๗. โรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส

๒๘. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นร​าชนครินทร์

๒๙. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

๓๐. โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม

๓๑. โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา


29 February 2012

Management of hyperthyroidism during pregnancy and lactation 2011


เดิมเคยเชื่อว่าคนท้องควรใช้ PTU แต่ความรู้ใหม่บอกว่า สามารถใช้ MMI ได้ใน trimester ที่ 2 และ 3 ที่กลัวๆกันก็คือ MMI ทำให้เด็กเป็น aplasia cutis หรือ choanal/esophageal atresia แต่พบว่าจะเสี่ยงเฉพาะช่วง Trimester แรก
*** Methimazole(MMI) เดียวนี้แทบจะเป็น First line ไปแล้ว ที่รพ.สังขะ ใช้ดีมาก TFT เป็นปกติเร็วกว่า จากเดิม 12.4 เดือน เหลือ 3.1 เดือน (ขึ้นอยู่กับการปรับยาของแพทย์ด้วย)

อ่านเพิ่มเติมที่ European Journal of Endocrinology